മാലാഖമാർ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ: ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ

399

വത്തിക്കാൻ സിറ്റി: ദൈവത്തിൻറെ രക്ഷാകരപദ്ധതിയിൽ മാലാഖമാർക്കും മനുഷ്യർക്കുമുള്ള പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ഉദ്‌ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പാ. മുഖ്യദൂതന്മാർക്ക് നമ്മുടെ രക്ഷാകരയാത്രയിൽ പ്രത്യേക ദൗത്യങ്ങളുണ്ടെന്നും മാലാഖമാർ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണെന്നും പാപ്പ പറഞ്ഞു. മുഖ്യദൂതരായ വിശുദ്ധ മിഖായേൽ-റഫായേൽ- ഗബ്രിയേൽ മാലാഖമാരുടെ തിരുനാളിൽ, സാന്താമാർത്താ കപ്പേളയിലെ പ്രഭാതബലിമധ്യേ നൽകിയ വചനസന്ദേശത്തിലാണ് പാപ്പ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

മാലാഖമാരും മനുഷ്യരും വിളിയനുസരിച്ച് സഹോദരരാണ്. കർത്താവിനുമുമ്പിൽ അവിടുത്തേയ്ക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയും, അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുകയും, അവിടുത്തെ വദനത്തിൻറെ മഹത്വം ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് മാലാഖമാർ. അതുപോലെ ദൈവികധ്യാനത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നവരാണവർ. നമ്മുടെ സഹഗാമികളായിരിക്കാൻ കർത്താവ് അവരെ അയയ്ക്കുന്നു. മുഖ്യദൂതന്മാർക്ക് നമ്മുടെ രക്ഷാകരയാത്രയിൽ പ്രത്യേക ദൗത്യങ്ങളുണ്ട്. പിശാചുമായുള്ള യുദ്ധത്തിലാണ് മഹാനായ മിഖായേൽ. നമ്മുടെ മാതാവായ ഹവ്വയെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച ഇന്ന് നമ്മേ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന, പിശാചുമായി എതിരിടുന്ന മാലാഖയാണ് മിഖായേൽ.

‘അവൻ പാപിയാണ്. അവൻ എൻറേതാണ്’- പാപം ചെയ്തുകഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിനുമുമ്പിൽ അവൻ നമ്മെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയും. ഈ പ്രലോഭനത്തിൽ വിജയിക്കുന്നതിന് മിഖായേൽ മാലാഖ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ എല്ലായ്‌പ്പോഴും സദ്വാർത്ത കൊണ്ടുവരുന്നു. മറിയത്തിനും, ജോസഫിനും സഖറിയയ്ക്കും കൊണ്ടുവന്നതുപോലെ സദ്വാർത്തയുമായി വിശുദ്ധ ഗബ്രിയേൽ എത്തുന്നു.

ദൈവത്തിൻറെ സുവിശേഷം നാം മറക്കുമ്പോൾ, ‘യേശു നമ്മോടൊത്തുണ്ട് ‘ എന്ന സദ്വാർത്തയുമായി നമ്മുടെ വഴികളിൽ വി. ഗബ്രിയേൽ മാലാഖയുണ്ട്. തെറ്റായ ചുവടുവയ്ക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ സഹായത്തിനെത്തുന്ന മാലാഖയാണ് റഫായേൽ. ദൈവത്തിൻറെ രക്ഷാകരപദ്ധതിയിൽ മാലാഖമാരോടൊത്തു നമുക്കും സഹകരിക്കാം എന്ന ആഹ്വാനവുമായാണ് പാപ്പാ തന്റെ വചനസന്ദേശം അവസാനിപ്പിച്ചത്.