വിശുദ്ധ അന്തോണീസ്

0
187

June 13: പാദുവായിലെ വിശുദ്ധ അന്തോണീസ്

പോർച്ചുഗലിലാണ് വിശുദ്ധ അന്തോണീസ് ജനിച്ചത്. തന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ വിശുദ്ധൻ ലിസ്ബണിലുള്ള ഓഗസ്റ്റീനിയൻ ആശ്രമമായ സാവോവിസെത്തിൽ ചേർന്നു. മൊറോക്കോയിലെ ഫ്രാൻസിസ്‌കൻ രക്തസാക്ഷികളുടെ വാർത്ത വിശുദ്ധന്റെ ചെവിയിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൊയിംബ്രായിലെ ഫ്രാൻസിസ്‌കൻ ആശ്രമത്തിൽ ചേർന്നു. തുടർന്നു വിശുദ്ധന്റെ സ്വന്തം അപേക്ഷ പ്രകാരം സഭാ മേലധികാരികൾ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിനായി മൊറോക്കോയിലേക്ക് അയച്ചു, പക്ഷേ രോഗബാധിതനായതിനേ തുടർന്നു വിശുദ്ധന് തിരിച്ച് വരേണ്ടി വന്നു. വിശുദ്ധന്റെ മടക്കയാത്രയിൽ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന പായ്കപ്പൽ നിശ്ചിതമാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും മാറി സിസിലിയിൽ എത്തി. ഇങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ അന്തോണീസ് സിസിലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്.

1221-ൽ അസ്സീസിയിലെ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധമായ മാറ്റ്‌സിലെ സമ്മേളനത്തിൽ വിശുദ്ധൻ പങ്കാളിയാവുകയും, ഫ്രാൻസിസ്‌കൻ സഭയുടെ റൊമാഗ്‌ന പ്രവിശ്യയിലേക്കയക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആകസ്മികമായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ അന്തോണീസ് ഒരു സുവിശേഷ പ്രാസംഗികനായി മാറിയത്. ഒരിക്കൽ ഒരു ചടങ്ങിൽ പ്രസംഗിക്കേണ്ട പ്രാസംഗികൻ എത്താത്തതിനാൽ വിശുദ്ധന്റെ മേലധികാരി വിശുദ്ധനോട് പ്രസംഗപീഠത്തിൽ കയറി പ്രസംഗിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അന്തോണീസിന്റെ പ്രസംഗവും പാണ്ഡിത്യവും എല്ലാവരേയും ആകർഷിച്ചു, അതിനാൽ തന്നെ വടക്കൻ ഇറ്റലി മുഴുവൻ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുന്നതിനായി വിശുദ്ധൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. മതവിരുദ്ധവാദികളെ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിൽ വിശുദ്ധൻ വളരെയേറെ വിജയിച്ചതിനാൽ ”മതവിരുദ്ധവാദികളുടെ ചുറ്റിക” എന്നാണ് വിശുദ്ധൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇതിനിടെ വിശുദ്ധന്റെ ആഴമായ പാണ്ഡിത്യം മൂലം വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ്, അന്തോണീസിനെ ദൈവശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപനായി നിയമിച്ചു.

ജനങ്ങളെ വളരെയേറെ ആകർഷിച്ചിരുന്ന ഒരു സുവിശേഷ പ്രഘോഷകനായിരുന്നു പാദുവായിലെ വിശുദ്ധ അന്തോണീസ്. വിശുദ്ധൻ ഒരു നഗരത്തിലെത്തിയാൽ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ കടകൾ അടക്കുമായിരുന്നു, വിശുദ്ധന്റെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ജനങ്ങൾ രാത്രിമുഴുവൻ ദേവാലയത്തിൽ തങ്ങുമായിരുന്നു; ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത്രമാത്രം സ്വാധീനമുള്ള ഒരു പ്രഘോഷകനായിരുന്നു വിശുദ്ധൻ. പാദുവാ നഗരവുമായി ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധം തന്നെ വിശുദ്ധനുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം വിശുദ്ധന്റെ താമസ സ്ഥലവും, സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിന്റെ കേന്ദ്രവും പാദുവാ ആയിരുന്നു.

1231-ൽ അനുതാപത്തിലൂന്നിയുള്ള നിരവധി സുവിശേഷ പ്രഘോഷണ പരമ്പരകൾക്ക് ശേഷം വിശുദ്ധന്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുകയും, അതേ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം കാംബോസാൻപിയറോയിൽ ഏകാന്തവാസം നയിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിശുദ്ധന് പാദുവായിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ വിശുദ്ധന് പാദുവായിൽ എത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ക്ഷീണിതനായ അന്തോണീസിനെ ആർസെല്ലായിലെ ‘പുവർ ക്ലാര’ സന്യാസിനീ മഠത്തിൽ എത്തിച്ചു. അവിടെ വെച്ച് വിശുദ്ധൻ കർത്താവിൽ അന്ത്യനിദ്ര പ്രാപിച്ചു. അപ്പോൾ വിശുദ്ധന് 36-വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം. പാദുവാ നഗരം മുഴുവനും വിശുദ്ധന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ദുഃഖമാചരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിനു ശേഷം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അന്തോണീസിനെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും, 1946-ൽ പിയൂസ് പന്ത്രണ്ടാമൻ പാപ്പാ വിശുദ്ധനെ സഭയുടെ വേദപാരംഗതനായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

തിരുസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധരായ വിശുദ്ധരിൽ ഒരാളാണ് പാദുവായിലെ വിശുദ്ധ അന്തോണീസ്. കാണാതെപോകുന്ന സാധനങ്ങളുടേയും, മറ്റനവധി കാര്യങ്ങളുടേയും മധ്യസ്ഥനാണ് വിശുദ്ധ അന്തോണീസ്. ബ്രസീലിൽ വിശുദ്ധനെ സൈന്യത്തിലെ ഒരു ജെനറൽ ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്; പാവപ്പെട്ടവരുടെ മധ്യസ്ഥ സഹായിയായും വിശുദ്ധനെ കരുതുന്നു. മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ അന്തോണീസ് മരിച്ച നിമിഷം മുതൽ വലിയ അത്ഭുതപ്രവർത്തകനായിട്ടാണ് വിശുദ്ധനെ പരിഗണിച്ച് വരുന്നത്.