പല വീടുകളിലും ക്രിമിനലുകൾ ഉണ്ട്

എല്ലാ വീടുകളിലും ഓരോ ക്രിമിനൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു മന്ത്രി പ്രസ്താവിച്ചതായി...

ഒരു അത്ഭുതത്തിനെങ്കിലും കാരണമാകാൻ പറ്റില്ലേ?

പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലുമെല്ലാം ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഈ...

ഗതാഗതതടസം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ തിരുനാൾ പ്രദക്ഷിണങ്ങൾ

കണ്ടതും കേട്ടതും അനുഭവിച്ചതുമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഇരുന്നൂറ്റിയമ്പതോളം കിലോമീറ്റർ നീണ്ട...

ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ദൗത്യം ഉണ്ട്

മനുഷ്യരെ എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളിൽനിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ പാപപരിഹാർത്ഥം കുരിശുമരണം വഹിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ...

കർത്താവിന്റെ കരം

ഹെബ്രായർക്കുള്ള ലേഖനം 9:22-ൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: രക്തം ചിന്താതെ പാപമോചനമില്ല. പഴയ...

ദൈവത്തിന്റെ കരം പിടിച്ച് പുതുവർഷത്തിലേക്ക്

2016 കടന്നുപോയി. 2017 എന്ന വർഷത്തിലാണ് നാമിപ്പോൾ. 2017-ലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ദൈവം...

യേശുവിന് ഒരു പിറന്നാൾ സമ്മാനം

2016 ഡിസംബർ 25 ഞായർ ക്രിസ്മസ്:: ലൂക്കാ 1:57-66 ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒരു...

കരുണ നേടലും കരുണ കാണിക്കലും തുടരണം

2016 നവംബർ 20-ന് ക്രിസ്തുരാജന്റെ തിരുനാൾ ദിനമായ ഞായറാഴ്ച കത്തോലിക്ക സഭ...

വൈദികരും കുമ്പസാരവും

കാണപ്പെടാത്ത ദൈവത്തിന്റെ കാണപ്പെടുന്ന പ്രതിനിധിയാണ് വൈദികൻ. പാപത്തിന്റെയും മറ്റ് ആന്തരികസംഘർഷങ്ങളുടെയും ഭാരവുമായി...

സാധാരണ വസ്തുക്കൾക്ക് അസാധാരണ അർത്ഥങ്ങൾ

ആശയ വിനിമയത്തിന് നാം പല മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആശയങ്ങൾ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ...
error: Content is protected !!