നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിക്കനുസരിച്ച് പ്രതിഫലമുണ്ട്

നാമെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടുതരമുണ്ട് - നന്മയും തിന്മയും. നാം ചെയ്യാത്ത...

തന്നെതന്നെ അവഹേളിക്കുന്നവരെ ആര് ബഹുമാനിക്കും?

ഓരോരുത്തരും സ്വയം ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പൊതു സങ്കല്പം. ഈ സ്വയം ബഹുമാനം...

ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വാചകം

രണ്ട് വാക്കുകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു വചനം ബൈബിളിൽ ഉണ്ട്. രണ്ടു വാക്കുകളും...

പല വീടുകളിലും ക്രിമിനലുകൾ ഉണ്ട്

എല്ലാ വീടുകളിലും ഓരോ ക്രിമിനൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു മന്ത്രി പ്രസ്താവിച്ചതായി...

ഒരു അത്ഭുതത്തിനെങ്കിലും കാരണമാകാൻ പറ്റില്ലേ?

പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലുമെല്ലാം ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഈ...

ഗതാഗതതടസം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ തിരുനാൾ പ്രദക്ഷിണങ്ങൾ

കണ്ടതും കേട്ടതും അനുഭവിച്ചതുമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഇരുന്നൂറ്റിയമ്പതോളം കിലോമീറ്റർ നീണ്ട...

ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ദൗത്യം ഉണ്ട്

മനുഷ്യരെ എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളിൽനിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ പാപപരിഹാർത്ഥം കുരിശുമരണം വഹിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ...

കർത്താവിന്റെ കരം

ഹെബ്രായർക്കുള്ള ലേഖനം 9:22-ൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: രക്തം ചിന്താതെ പാപമോചനമില്ല. പഴയ...

ദൈവത്തിന്റെ കരം പിടിച്ച് പുതുവർഷത്തിലേക്ക്

2016 കടന്നുപോയി. 2017 എന്ന വർഷത്തിലാണ് നാമിപ്പോൾ. 2017-ലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ദൈവം...

യേശുവിന് ഒരു പിറന്നാൾ സമ്മാനം

2016 ഡിസംബർ 25 ഞായർ ക്രിസ്മസ്:: ലൂക്കാ 1:57-66 ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒരു...
error: Content is protected !!