പൗരോഹിത്യം = തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള സ്‌നേഹം

ലോകം മുഴുവനും ഓരോ ദിവസവും ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്കെത്തിക്കുന്നത്...

ബലിപീഠങ്ങൾ

ക്രൈസ്തവ വീക്ഷണത്തിൽ ഏറെ അർത്ഥവ്യാപ്തിയുള്ളതും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതും വിശ്വാസത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതുമായ...

ഇതൊരു ദൈവപരിപാലനയുടെ കഥ

ദാനിയേൽ സിംഹക്കുഴിയിൽ എറിയപ്പെട്ടിട്ട് അത് ആറാം ദിവസമായിരുന്നു. ബാബിലോണ്യർ ദൈവമായി ആരാധിച്ചിരുന്ന...

കുമ്പസാര രഹസ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിയ വൈദികൻ

ഇത് കഥയാണോ നടന്ന സംഭവമാണോ എന്നറിയില്ല. എങ്കിലും റീഡേഴ്‌സ് ഡൈജസ്റ്റിൽ ഈ...

തിരുരക്തത്തോടുളള ഭക്തി സഭയിൽ പ്രചരിക്കാൻ കാരണം

ഈശോയുടെ തിരുരക്തത്തോടുളള ഭക്തി പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാസഭയിൽ പുതുതല്ല. അത് നമ്മുടെ നാഥൻ...

ദൈവം പിറക്കുന്ന വീട്

''മക്കളെ വളർത്തുന്ന പ്രാരാബ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പല മാതാപിതാക്കളുടെയും വേവലാതി. പക്ഷേ മക്കൾ വളർന്നു...

സിംഹഗർജനമുയർത്തിയ പളളി പ്രസംഗങ്ങൾ

ആട്ടിത്തെളിച്ചുകൊണ്ടു പോകുകയായിരുന്നു അവരെ. അറുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടുകളെപ്പോലെ. വൃദ്ധരെയും മുടന്തരെയും ബധിരരെയും...

വിശുദ്ധ മിഖായേലിനോടുളള പ്രാർത്ഥനയുടെ പൂർണരൂപം

ക്രൂശിതരൂപം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലുവാനുളളത് (''അന്ധകാര ശക്തിക്കെതിരെ ഞാൻ നിനക്ക് നൽകിയ പീഡയനുഭവിക്കുന്ന ക്രൂശിതരൂപം...

നിലാവിന്റെ സംഗീതം

വിശ്വാസികളുടെ പിതാവിന് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മുദ്രയാണ് ഇസഹാക്ക്. വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ നാളിൽ പിറന്നുവീണ...

പുരോഹിതൻ: പ്രാർത്ഥനയുടെ അധ്യാപകൻ

വി. പത്താം പിയൂസ് മാർപാപ്പ 1905-ൽ ജോൺ മരിയ വിയാനിയെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെ...
error: Content is protected !!