നിഷ്‌കളങ്കതയുടെ നാട്ടുപാതകൾ

ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി എന്നതാണ് നമുക്ക് സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം. അതുകൊണ്ടാണ്...

ജപമാല’യും മരിയൻ വിജ്ഞാനീയവും

ജപമാലയുടെ ഉത്ഭവത്തെയും വളർച്ചയെയും പറ്റി അറിവു നൽകുന്നതോടൊപ്പം ജപമാല ചൊല്ലി മറിയത്തിന്റെ...

യൂറോപ്പ് ഒരു വിസ്മയം

ചരിത്രത്തിന്റെ നാൾവഴിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുദ്ധങ്ങളരങ്ങേറിയതും രക്തപ്പുഴയൊഴുകിയതും പുതിയ സംസ്‌കാരങ്ങളുണർന്നതും യൂറോപ്പിലാണ്....

ജനങ്ങളുടെ ക്രിസ്തു

നസ്രത്തിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വാഭാവികവും മാനുഷികവുമായ മുഖം മുഖ്യവിഷയമാക്കി എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് എസ്....

നമുക്കും സുവിശേഷകരാകാം

സുവിശേഷമാകാനും സുവിശേഷമേകാനും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ക്രൈസ്തവനും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും അനുവർത്തിക്കേണ്ടതുമായ സുവിശേഷചിന്തകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന...

കുരിശിൻ ചുവട്ടിലെ ക്ഷണക്കത്തുകൾ

ക്രിസ്തുവിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചേർത്തു നിർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ ഓർമിപ്പിക്കുകയാണ് ജോയി പുള്ളോലിക്കലിക്കലിന്റെ കുരിശിൻ...

ശാസ്ത്രവും ചരിത്രവും പിന്നെ ദൈവവും

ശാസ്ത്രവും ചരിത്രവും ദൈവികതയും സമന്വയിക്കുന്ന വർത്തമാനകാഴ്ചകളിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ജയ്‌മോൻ കുമരകത്തിന്റെ...

വരദാനങ്ങൾ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ

നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനാനുഭവങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വിവിധ വരങ്ങളും അവയുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള...

നീ പൂർണനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ

മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളായ ആത്മീയ, മതാത്മക, ധാർമിക മേഖലകളെ അപഗ്രഥിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയത...

സമാപനപ്രസംഗം

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതയാത്രയിലെ വിവിധഘട്ടങ്ങളിൽ അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില ഒർമപ്പെടുത്തലുകളാണ് ജെയ്‌സൺ...

MOST COMMENTED

സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ക്രൈസ്തവസഭകൾ

ദമോഹ (മധ്യപ്രദേശ്): സുവിശേഷവല്ക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ വിവിധ ക്രൈസ്തവ സഭാവിഭാഗങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. എക്യൂമെനിസത്തെ...
error: Content is protected !!