മകന്റെ അധ്യാപകന് കുട്ടിയുടെ അപ്പൻ എഴുതുന്നത്..

എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും മക്കളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും കണക്കുകൂട്ടലുകളും സ്വപ്‌നങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ,...

കുട്ടികൾ കൈവിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ ചില ചെപ്പടി വിദ്യകൾ

''എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുതോന്നി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് വരെ അവൻ ഉച്ചത്തിൽ അലറിക്കരയും. ആഗ്രഹിച്ചത്...

നല്ല മക്കളുണ്ടാകാൻ നല്ല മാതാപിതാക്കളാകുക

പത്തുവർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ജർമ്മനിയിലെ 'കെവലാർ' എന്ന സ്ഥലത്ത് ധ്യാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ, രണ്ടു യുവതികൾ കൗൺസിലിംഗിനായി...

സാത്താൻ കുത്തിവരക്കുന്ന കുഞ്ഞുമനസുകൾ

കഷ്ടിച്ച് നടന്നു തുടങ്ങിയ പ്രായം, എല്ലാത്തിനും ആവശ്യത്തിലേറെ ശാഠ്യം! വാതിൽ തുറന്നാൽ...

കുട്ടികളെ പറഞ്ഞിട്ടെന്ത് കാര്യം?

കുട്ടിക്കുറ്റവാളികളെപ്പറ്റി വായിച്ചു വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ആ ക്രൂരദൃശ്യങ്ങളുടെ വിവരണം...

നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?

? ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അധ്യാപകർ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ്. ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഗുരുവിനും...

നാം വിതക്കുന്നത് കുട്ടികളിലൂടെ കൊയ്‌തെടുക്കുക

കുട്ടികളെ നല്ലതും ചീത്തയും ആക്കുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ നിക്ഷേപങ്ങളാണ്. നല്ല നിക്ഷേപങ്ങൾ...

മാതാപിതാക്കളേ മറക്കരുത് ഈ കാര്യങ്ങൾ

1 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാനങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ ദൈവമക്കളാണ്. 2. ദൈവത്തിൽ നിന്നും...

കുട്ടികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ വടിയുയർത്തും മുമ്പ്

ശിക്ഷണം ഒരുവനെ വളരാൻ, വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന നിലപാടുകളാണ്, പ്രക്രിയകളുമാണ്. ''അരുത്'' എന്ന്...

നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടരുത്…

ഒരു പ്രമുഖ രൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനറാലി നടക്കുന്നു. പങ്കെടുത്തവരിൽ എൺപതു...
error: Content is protected !!