പരി. അമ്മയൊടൊപ്പം ഒരു യാത്ര

No posts to display

MOST COMMENTED

അമേരിക്കയിൽ ആഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ അമ്പത്തിനാല് ദിന ജപമാല യജ്ഞം

വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കയുടെ വിശുദ്ധിയും മൂല്യങ്ങളും കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയത്തിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോപണ തിരുനാൾ ദിനമായ ആഗസ്റ്റ് 15 ന് യുഎസിലെ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികൾ ജപമാല യജ്ഞം തുടങ്ങും.അമ്പത്തിനാല് ദിവസങ്ങളിലായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജപമാല...
error: Content is protected !!