കുരിശേ നമഃ!

നോമ്പു നോക്കുന്നവൻ നോക്കിനിൽക്കേണ്ടത് കുരിശിലൂടെ കടന്നുവരുന്ന മഹത്വത്തെയാണ്. കുരിശ് മൗനഭാഷിയാണ്. അതിന്...

കുരിശിന്റെ വഴി

'കുരിശിന്റെ വഴി' യേശുവിന്റെ പീഡാനുഭവയാത്രയിലുള്ള പങ്കുചേരലാണ്. കുരിശിന്റെ വഴി ഒരു അനുഷ്ഠാനം...

ക്രിസ്തുവിനായി ജീവിക്കുമ്പോൾ

ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിച്ചവരാണ് ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായി മാറുന്നത്....

അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന

ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉയർത്തുന്ന ചങ്കുപൊട്ടിയുള്ള നിലവിളിക്ക് ഉടൻ ഉത്തരം ലഭിക്കുമെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് സ്‌നേഹിതനായ...

കേരളം വൃക്കരോഗത്തിന്റെ പിടിയിലാണോ?

വൃക്കകളെ നല്ലതുപോലെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന അവബോധം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും വളർന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്....

കുരിശിലെ ഏഴുമൊഴികൾ

ദൈവകൃപ ലഭിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന നമുക്ക്, ക്രൂശിതനായ ഈശോയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ തിരുമൊഴികൾ...

അഞ്ചാം തലമുറയുടെ മുത്തശി കഥ പറയുന്നു..

അഞ്ചാം തലമുറയിലെ 51 പേരടങ്ങുന്ന വലിയ കുടുംബത്തിന്റെ മുത്തശിയായ പാറേമ്പാടം ഇടവക...

നസറത്തിലുണ്ടൊരു ചാച്ചൻ

ബൈബിൾപോലും ഈ പാവം മനുഷ്യനോട് നീതി കാണിച്ചില്ല എന്ന പരാതി അറിവില്ലായ്മകൊണ്ടാണെന്ന്...

ജോസഫ് എന്ന അപ്പന്റെ ചൂട്

അമ്മയുടെ അഗാധമായ സ്‌നേഹത്തിൽ മറഞ്ഞുപോകുന്നതാണോ അപ്പന്റെ ഗാഢമായ സ്‌നേഹം? അപ്പന്റെ വീറുള്ള...

ദൈവത്തോട് കാരുണ്യം കാണിച്ച അപ്പൻ

ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഉത്ഭവപാപത്തിൽനിന്നുപോലും മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട സവിശേഷ മനുഷ്യസൃഷ്ടിയായിരുന്നു. ഈശോയുടെ...

MOST COMMENTED

കുരിശേ നമഃ!

നോമ്പു നോക്കുന്നവൻ നോക്കിനിൽക്കേണ്ടത് കുരിശിലൂടെ കടന്നുവരുന്ന മഹത്വത്തെയാണ്. കുരിശ് മൗനഭാഷിയാണ്. അതിന് പിന്നിലൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിത്യസത്യങ്ങളെ...
error: Content is protected !!