ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള മാസം

ഒരു ദിവസം ലോകത്തിൽ ഒന്നര ലക്ഷം ആളുകളെങ്കിലും ശരാശരി മരിക്കാറുണ്ട്. മരിച്ചാൽ ഉടൻ ആത്മാവ് ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തും. അവിടെ എത്തിയാലുടൻ ആത്മാവ് വിധിക്കുവിധേയമാകും. ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന തനതുവിധി. ഈ വിധിയനുസരിച്ച്, വിധിക്കപ്പെട്ട...

യേശു പറഞ്ഞ വചനം വിശ്വസിച്ച് അവൻ പോയി. എന്നിട്ടോ?

കാനായിൽവച്ച് യേശു പ്രവർത്തിച്ച രണ്ടാമത്തെ അത്ഭുതത്തെപ്പറ്റിയാണ് യോഹന്നാൻ 4:46-54-ൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കാനായിൽവച്ച് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയതാണ് യേശു പ്രവർത്തിച്ച ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം. കാനായിലായിരുന്ന യേശു, കഫർണാമിൽനിന്നുവന്ന ഒരു രാജസേവകന്റെ മകനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന...

മനുഷ്യന്റെ ന്യായവാദത്തിലും മുകളിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതിബോധം

മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ ജോലിക്കാരുടെ ഉപമയാണ് മത്തായി 20:1-16-ൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മനസിലാക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം എളുപ്പത്തിൽ മനസിലാക്കിക്കൊടുക്കാനാണ് ഉപമകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ ജോലിക്കാരുടെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉപമയായിട്ടാണ്. സ്വർഗരാജ്യത്തെപ്പറ്റി ചില അറിവുകൾ നൽകാനാണ് ഈ...

ഫാത്തിമ ജൂബിലിവർഷത്തിലെ ജപമാലമാസവും ദണ്ഡവിമോചനവും

1917മെയ് മുതൽ ഒക്‌ടോബർ വരെയുള്ള ആറുമാസങ്ങളിൽ എല്ലാ മാസവും 13-ന് മാതാവ് പോർട്ടുഗലിലെ ഫാത്തിമയിൽ ലൂസിയ, ഫ്രാൻസിസ്‌ക്കോ, ജസീന്ത എന്നീ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യക്ഷയായി. ഈ ആറു പ്രാവശ്യം മാതാവ് കുട്ടികളോട് ആവർത്തിച്ചുപറഞ്ഞ...

കൂടുതൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ സൗഖ്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു

യേശു ഒരു അപസ്മാര രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ വിവരങ്ങൾ മത്തായി 17:14-21-ൽ വിവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സംഭവത്തെ ഏതാനും ഉപസംഭവങ്ങളായി തരംതിരിച്ച് മനസിലാക്കാം. ഭാഗം ഒന്ന്: അപസ്മാരം പിടിപെട്ട്, തീയിലും വെള്ളത്തിലുംവരെ വീഴുമായിരുന്ന, ഈ രോഗം...

3,42,720 കിലോഗ്രാമിന്റെ ക്ഷമയും 570 ഗ്രാമിന്റെ ക്ഷമയില്ലായ്മയും

പതിനായിരം താലന്തിന്റെ കടം ഇളച്ചു കിട്ടിയവൻ 570 ഗ്രാമിന്റെ കടം ഇളച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തയാറാകാത്തതിന്റെ പേരിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ കഥയാണ് മത്തായി 18:21-35-ൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു താലന്ത് എന്നു പറയുന്നത് 34.272 കിലോഗ്രാം തൂക്കമാണ്....

കുറച്ചുകൂടി വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ…

യേശു അന്ധന് കാഴ്ച നൽകുന്ന സംഭവമാണ് ലൂക്കാ 18:35-43-ൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. യേശു യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ജറീക്കോയെ സമീപിക്കാറായ സമയം. യേശുവിനോടൊപ്പം ധാരാളം ജനങ്ങളും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ സംസാരിച്ചും ബഹളം വച്ചുമൊക്കെയാണ് യേശുവിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നത്....

പ്രവൃത്തിക്കനുസരിച്ചാണ് പ്രതിഫലം

ഉൽപത്തി പുസ്തകം 25-ാം അധ്യായത്തിൽ 27 മുതൽ 34 വരെ വചനങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അബ്രാഹത്തിന്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിന് ജനിച്ച രണ്ട് ആൺമക്കൾ ആണ് ഏസാവും യാക്കോബും. ഏസാവ് വളർന്നുവന്നപ്പോൾ സമർത്ഥനായ...

സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച യഹൂദരും സൗഖ്യം നേടിയ സമരിയാക്കാരനും

പത്ത് കുഷ്ഠരോഗികളുടെ രോഗശാന്തിയുടെ വിവരങ്ങളാണ് ലൂക്കാ 7:11-19-ൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജറുസലേമിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ യേശു സമരിയായ്ക്കും ഗലീലിക്കും മധ്യേ കടന്നുപോവുകയായിരുന്നു. ഗലീലി യഹൂദരുടെ നാട്. സമരിയായാകട്ടെ സമരിയാക്കാരുടെ നാട്. ദൈവംപോലും വെറുക്കുന്നവർ എന്ന് യഹൂദർ...

കരിസ്മാറ്റിക് ശുശ്രൂഷകൾകൊണ്ട് ഉണ്ടായ നന്മകൾ

കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥനാഗ്രൂപ്പുകൾ, സ്തുതിയാരാധനകൾ തുടങ്ങിയവയെ മനസിലാക്കിയവരും മനസിലാക്കാത്തവരും ഉണ്ട്. മനസിലാക്കി സ്വീകരിച്ചവരും മനസിലാക്കാത്തതുകൊണ്ട് എതിർക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. സന്തോഷത്തോടെ ഇതിനെ സ്വീകരിച്ചവരും ഭയത്തോടും സംശയത്തോടും കൂടി ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നവരുമുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടുണ്ടായ ഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരും...
error: Content is protected !!