ജോബോയിയുടെ ചെറുചിന്തകൾ

No posts to display

MOST COMMENTED

കാരുണ്യവധം അരുത്:ഉപവിയുടെ സഹോദരരോട് ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പ

ബെല്‍ജിയം: ബെല്‍ജിയത്തിലെ ഉപവിയുടെ സഹോദരര്‍ നടത്തുന്ന  മനോരോഗ ചികിത്സാകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കാരുണ്യവധം അനുവദിക്കുന്ന തീരുമാനം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പ.ഉപവിയുടെ സഹോദരര്‍ നടത്തുന്ന 15 മനോരോഗചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ കാരുണ്യ വധം അനുവദിക്കുന്ന നിലപാട് നിര്‍ത്തലാക്കണമെന്നാണ് ഫ്രാന്‍സിസ്...
error: Content is protected !!