വ്യാകുലതയുടെ വാളുകൾ

പരിശുദ്ധ മറിയത്തിന്റെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും വ്യാകുലതയുടെ നിഴലുണ്ട്. ആത്മാർത്ഥമായ സ്‌നേഹം എപ്പോഴും...

ജപമാലയുമായി വന്ന അമ്മ

സമൂഹത്തിലെ തിന്മകളെയും അബദ്ധപഠനങ്ങളെയും നേരിടുന്നതിന് ജപമാല എന്ന ആയുധം ദൈവജനനിയിൽനിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങിയത്...

ഇറ്റലി, സ്‌പെയിൻ, മെക്‌സിക്കോ അമ്മയെ കണ്ടവർ ധാരാളം

പതിനാല്, പതിനഞ്ച്, പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ തന്റെ നിരവധി മക്കൾക്ക് അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ...

ലെയോ ഒന്നാമൻ ചക്രവർത്തിമുതൽ അസ്സീസിയിലെ വി. ഫ്രാൻസീസിസ് വരെ

പരിശുദ്ധ അമ്മയൊടൊപ്പം ഒരു യാത്ര- 13 സഭ പണിയുവാൻ കൊതിച്ച നിരവധി വിശുദ്ധാത്മാക്കൾക്കു...

മെഡ്ജുഗൊറേയിലെ അമ്മ

പാപവഴികളിൽ നിന്ന് ദൈവസ്‌നേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നവയാണ് മാതാവിന്റെ എല്ലാ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലുകളും.മെഡ്ജുഗൊറേയിൽ...

അമ്മയെ കണ്ട വിശുദ്ധർ

പരിശുദ്ധ അമ്മയൊടൊപ്പം ഒരു യാത്ര- 18 പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പരി.അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് സന്ദേശങ്ങൾ...

അമ്മയുടെ സ്വർഗ്ഗാരോപണം

ദൈവമാതാവും അമലോത്ഭവുമായ അമ്മ ആത്മശരീരങ്ങളോടെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു എന്നതാണ് മറിയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നാലാമത്തെ...

അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പ്രാർത്ഥന

പരിശുദ്ധ അമ്മയൊടൊപ്പം ഒരു യാത്ര -2 1208-ൽ സ്‌പെയിനിൽ അൽബജനേഷ്യൻ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള...

എന്റെ പേര് ‘നിത്യസഹായ മാതാവെ’ന്നാണ്

പരിശുദ്ധ അമ്മയൊടൊപ്പം ഒരു യാത്ര- 25 ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെയോ കാലഘട്ടത്തിന്റെയോ...

ലാവൂസിലെ അമ്മ

പരിശുദ്ധ അമ്മയൊടൊപ്പം ഒരു യാത്ര- 27 പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ലൂർദ്ദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണ...
error: Content is protected !!