കുഞ്ഞാടിന്റെ അമ്മ

പരിശുദ്ധ അമ്മയൊടൊപ്പം ഒരു യാത്ര- 28 കുഞ്ഞാടും അമ്മയും വളർത്തുപിതാവും വത്സലശിഷ്യനും ഒരു...

എന്റെ പേര് ‘നിത്യസഹായ മാതാവെ’ന്നാണ്

പരിശുദ്ധ അമ്മയൊടൊപ്പം ഒരു യാത്ര- 25 ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെയോ കാലഘട്ടത്തിന്റെയോ...

പ്രത്യക്ഷപ്പെടലുകളും സ്വപ്നദർശനങ്ങളും

പരിശുദ്ധ അമ്മയൊടൊപ്പം ഒരു യാത്ര- 9 മാതാവിന്റെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലുകളുടെ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ആമുഖമായി...

അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പ്രാർത്ഥന

പരിശുദ്ധ അമ്മയൊടൊപ്പം ഒരു യാത്ര -2 1208-ൽ സ്‌പെയിനിൽ അൽബജനേഷ്യൻ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള...

പരിശുദ്ധ അമ്മയൊടൊപ്പം നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം

പരിശുദ്ധ അമ്മയൊടൊപ്പം ഒരു യാത്ര-1 സഹനത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ പൂർത്തിയാക്കികൊണ്ട് കാൽവരിമലയിൽ യേശുവിനൊപ്പം മനുഷ്യവിമോചനത്തിനുള്ള...

കുടുംബിനി, അമ്മ, സ്വർഗാരോപിത

പരിശുദ്ധ അമ്മയൊടൊപ്പം ഒരു യാത്ര 4 ജീവിക്കുവാനുള്ള സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തു വരുമാനം...

കുറവിലങ്ങാട്ട് മുത്തിയമ്മ

പരിശുദ്ധ അമ്മയൊടൊപ്പം ഒരു യാത്ര 12 ഭാരതത്തിലെ ക്രൈസ്തവസഭയുടെ പിള്ളത്തൊട്ടിലായ കേരളത്തിൽ പരിശുദ്ധ...

വ്യാകുല മാതാവും കാരുണ്യമാതാവും

ഞാൻ വ്യാകുലമാതാവാണെന്നും ഞാൻ കാരുണ്യത്തിന്റെ അമ്മയാണെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ 1218-ലും 1233-ലും പരിശുദ്ധ...

ഉണ്ണീശോയും മാതാവും ജുൽക്കയെ പഠിപ്പിച്ചത്

ക്രൊയേഷ്യയിലെ മിസ്റ്റിക്കായ സിരീസ് ജുൽക്കക്ക് ലഭിച്ച വെളിപാടുകൾ ലോകമെങ്ങും ഏറെ ശ്രദ്ധനേടിയതാണ്.സഗ്രേബിലെ...

ജപമാലയുമായി വന്ന അമ്മ

സമൂഹത്തിലെ തിന്മകളെയും അബദ്ധപഠനങ്ങളെയും നേരിടുന്നതിന് ജപമാല എന്ന ആയുധം ദൈവജനനിയിൽനിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങിയത്...

MOST COMMENTED

ഫാത്തിമ: നുണക്കഥകളുടെയും കുപ്രചരണങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം!

ഫാത്തിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിച്ച നുണക്കഥകളും കുപ്രചരണങ്ങളും യഥാർത്ഥ സന്ദേശത്തിന്റെ ശോഭ കെടുത്താനുള്ള തിന്മയുടെ തന്ത്രങ്ങളായിരുന്നു....
error: Content is protected !!